KAE_E_SonicBar_RGB
Offshoreutstyr kan skape mye støy under drift. I en risikosone kan støynivået være så høyt at personell kun kan tilbringe begrenset tid i et område. Restriksjonene og helserisikoen kan reduseres ved bruk av ENERGY SonicBarrier®, som er et enkelt og fleksibelt støyreduserende system, for både midlertidige og permanente løsninger.


ENERGY SonicBarrier® - Temporær
ENERGY SonicBarrier® - Permanent
 
  • Effektiv lydisolasjon forbedrer arbeidsmiljøet
  • Lavere støynivå øker maksimal tillatt eksponeringstid
  • Lavere støynivå bidrar til økt sikkerhet, effektivitet og trivsel på arbeidsplassen
  • Lavere støynivå gir de ansatte muligheten til å konsentrere seg og kommunisere mer effektivt
  • Løsningene er grundig testet og dokumentert

Lydlaboratorie:
  • Løsninger blir testet i henhold til nye standarder for lydtesting
  • Viktig for produktutvikling og verifikasjon
  • Måling og verifikasjon blir utført av en uavhengig tredjepart
  • Våre kunder og samarbeidspartnere har tilbud om tilgang til fasilitetene for prosjektspesifikk testing

For mer informasjon, last ned
- Brosjyre
- Animasjon

For mer informasjon om produktet, kontakt:
Christian Heggelund
Tel: +47 47 38 25 44
E-post: christian.heggelund@kaefer.no