KAE_E_Rig_RGB
ENERGY Rig™ - Løftesystemet tilpasset stillas

Tradisjonelt har riggarrangement (løftebukker) bestått av stillasmateriell, hvor løftepunktene plasseres på vanger/vangeryttere. Dagens løsninger er begrenset i forhold til vektberegning og dynamiske krefter som påvirker stillaset. Ved tyngre riggeoperasjoner blir ofte avanserte stillaskonstruksjoner valgt som metode med utvidet ingeniørarbeid, noe som igjen krever både planlegging, tid og ressurser for ekstra dokumentasjon og bygging.

ENERGY Rig™ vil i mange tilfeller kunne løse disse utfordringene. Løfteredskapet er kompatibelt med stillas, og er produktet i henhold til brukermanual vil man slippe selve ingeniørarbeidet i forbindelse med løftearrangement, noe som gjør løfteprosessen mer effektiv, kostbesparende, samt at risiko for feil-løft reduseres. Løftearrangementet innehar høy fleksibilitet, og kan også brukes alene eller i par.

For mer informasjon om produktet, last ned:
- Brosjyre

For mer informasjon om produktet, kontakt:
Rune Eiane
Tel: +47 90 10 32 35
E-post: rune.eiane@kaefer.no