KAE_E_Habitat_TMRGB
ENERGY Habitat™ benyttes i miljø der ordinært varmt arbeid ikke tillates. ENERGY Habitat™ forhindrer at tennkilder, for eksempel gnister, kommer i kontakt med brannfarlige gasser. Dette oppnås på to måter. Gass blir hindret i å komme inn i habitatet ved hjelp av overtrykk, og gnister hindres i å komme ut av selve habitatveggene som er bygd opp av robuste flammehemmende duk. ENERGY Habitat™ tilfredsstiller Norsok standard for Ex/Atex utstyr, og kan brukes både i Sone 1 og 2.

Fordeler ved bruk av ENERGY Habitat™
ENERGY Habitat™ gir gevinst i form av sikkert arbeid, reduserte kostnader og fleksibilitet for kunden. Der man ellers ville hatt krav til å stenge ned produksjon for å utføre varmt arbeid, kan man ved å bruke ENERGY Habitat™, redusere nede-tid på anlegget. ENERGY Habitat™ er enkelt å montere/demontere og er en fleksibel løsning for skottgjennomføring (rør, support etc).

Alternativt bruksområde
ENERGY Habitat™ kan også brukes til andre formål enn å isolere varmt arbeid som ved å opprettholde klimatiske forhold ved overflatearbeid.

For mer informasjon, last ned:
- Brosjyre

For mer informasjon om produktet, kontakt:
Tor Arne Sunde
Tel: +47 976 42 956
E-post: tor-arne.sunde@kaefer.no