KAE_E_Grip_RGB
ENERGY Grip™ - Stillassaks for oppheng

På nye plattformer og installasjoner økes bruken av RHS-profiler (firkantstål) i struktur. Det finnes i dag stillassakser for oppheng i H-profiler som ikke fungerer på disse RHS-profilene. ENERGY Grip™ er utviklet for å tilfredsstille denne bruken, og kan i tillegg brukes til oppheng i H-profil av samme størrelse. Tillater også oppheng i L-profiler så lenge horisontalflaten i profilen er høyeste punkt. Oppheng i firkantstruktur har tidligere også blitt løst ved bruk av kortlenket kjetting, en løsning som er kostbar og som kan forårsake skader i den malte strukturens overflate.

Ved sideveis forankring av stillas til firkantstruktur blir det per i dag gjerne benyttet rør og klips montert rundt strukturen, et arbeid som kan være både tidkrevende og inneha risiko med tanke på å arbeide med mange småkomponenter i høyden (fallende gjenstander). ENERGY Grip™ er integrert med en funksjon som vil ivareta nevnte utfordringer ved at rør og klips blir erstattet med ENERGY Grip™, samt at belastningsevnen i forankringene økes med tanke på dagens begrensninger ved bruk av rør og klipps.

For mer informasjon om produktet, last ned:
- Brosjyre

For mer informasjon om produktet, kontakt:
Rune Eiane
Tel: +47 90 10 32 35
E-post: rune.eiane@kaefer.no
 
ENERGYGrip1