KAE_E_Firecover_RGB
Olje- og gassindustrien stiller ekstreme krav til passiv brannbeskyttelse på sine anlegg. Passiv brannbeskyttelse er en viktig del av sikkerhetssystemet på anleggene, og krav til egenskaper og dokumentasjon er omfattende. ENERGY Firecover® er en ny og innovativ brannboks for ventiler og flenser som tilfredsstiller samtlige brann- og eksplosjonskrav definert i NORSOK R-004. ENERGY Firecover® er en kostnads- og tidseffektiv løsning, som har lave livsløpskostander fordi den utvendige beskyttelsen består av rustfritt stål som ikke krever vedlikehold. Designet er svært lett og løsningen representerer en betydelig vektbesparelse sammenliknet med alle andre tilsvarende systemer.

ENERGY Firecover® er utviklet og testet for å beskytte utstyr i ulike brann scenarier. Dette kan være enten jetbrann, HC brann eller en kombinasjon av disse. ENERGY Firecover® kan dokumentere gode egenskaper innen alle disse områdene. I tillegg er det utført omfattende termiske og akustiske tester for å kunne dokumentere egenskaper for kombinasjonsklasser. Det er også utført korrosjonstester og elektriske utladningstester.

For mer informasjon, last ned:
Brosjyre
- Animasjon
Type Godkjenning Sertifikat for HC-brann
- Type Godkjenning Sertifikat for Jet-brann

For mer informasjon om produktet, kontakt:
Birger Susort
Tel: +47 911 32 067
E-post: birger.susort@kaefer.no