KAE_E_DrainPlug_RGB
Olje- og gassindustrien stiller ekstreme krav til passiv brannbeskyttelse på sine anlegg. Passiv brannbeskyttelse er en viktig del av sikkerhetssystemet på anleggene, og krav til egenskaper og dokumentasjon er omfattende.

ENERGY Drainplug® blir benyttet i:
  • ENERGY Firecover®
  • ENERGY Fireshield®
  • Brannsikringssystemer, ventiler og flenser
ENERGY Drainplug® er designet og testet for å reagere dersom den utsettes for brann. I driftstilstand vil dreneringspluggen være åpen, med en innvendig hylse. Dreneringspluggen er festet med poppnagler på utsiden av kapslingen, utsettes ENERGY Drainplug® for brann vil den ekspanderende massen hindre varmetransport gjennom dreneringshullet.
ENERGYDrainplug
For mer informasjon, last ned:
Brosjyre

For mer informasjon om produktet, kontakt:
Birger Susort
Tel: +47 911 32 067
E-post: birger.susort@kaefer.no
Tegning%20EDrainplug