KAE_E_Products_RGB2015
ENERGY Products® er navnet på produktserien til KAEFER ENERGY. Produktene er utviklet i samarbeid med våre operative enheter innen isolering, tilkomst, overflate, innredning og HVAC. Også engineering er en viktig del av dette samarbeidet. Våre ingeniører arbeider i et innovativt og inspirerende miljø og bidrar til økt kompetanse og videreutvikling av ferdigheter og kunnskap. Vi bruker betydelige ressurser på teknologiutvikling innen våre fagområder, ofte i samarbeid med kunder og leverandører.

Kommunikasjon med operatører ute på anlegg er også et viktig verktøy for å kunne fange opp ideer og innspill, og dette bidrar til ytterligere innovativ tenking med utvikling av nye produkter med forbedrende egenskaper, også innen HMS.

Produkter innen:
- Passiv brannbeskyttelse og kombinasjonsklasser
- Støy, varme og vibrasjon
- Studier og lydlydlaboratorium